Реалізація проекту

Початок пілотного навчання у 2012-2013 навчальному році


Завантажити разклад занять у лабораторії CAD/CAM/CAE
Завантажити програму пілотного навчання
Завантажити опис дисциплін
Завантажити звіт за 24 місяці

Майстер-класи на базі кафедри програмних засобів
20.10.2012 - 4.10.2012

На базі кафедри програмних засобів в рамках міжнародного навчального учбового проекту Темпус PROMENG (PRactice Oriented Master Programmes inENGineering) з 20.10.2012 до 4.10.2012 були проведені майстер-класи з використання CAD/CAM/CAE-системи Pro/Engineer/Creo і ЕCAD-системи Altium Designer та майстер-клас з питань охорони навколишнього середовища.
Урочисте відкриття відбулось 22 жовтня 2012. З привітаннями до учасників звернувся ректор ЗНТУ Бєліков Сергій Борисович, який відзначив актуальність розвитку партнерських відносин між вузами України, Германії, Бельгії та Литви. Також виступив директор інженерної компанії Тенхополіс (м. Київ) Д.О. Трунов та презентував спеціальну освітню програму Academic Program корпорації PTC, в рамках якої до шкіл, коледжів та вузів України можуть поставлятися CAD/CAM/CAE-система Creo Elements/Pro (раніше Pro/ENGINEER), а також PLM-система Windchill. Представник технічного університету Берліна Д. Островерхов розповів про основні результати виконання освітнього проекту TEMPUS PROMENG в ЗНТУ і нагородив студентів ЗНТУ (Глеба Джигіля, Ярослава Залюбовського та Анну Луньову), які успішно завершили навчання за програмою ТРВЗ. Представники ПАТ «Запоріжтрансформатор», одного з крупніших користувачів PTC рішень в Україні, розповіли про досвід використання системи Creo Elements/Pro для автоматизованого проектування, інженерного аналізу та підготовки виробництва на підприємстві.
В роботі семінарів та майстер класів прийняли участь представники: Запорізького національного технічного університету (кафедр програмних засобів, комп’ютерних систем та мереж, мікро- і нано-електроніки, радіотехніки і телекомунікацій, інформаційних технологій електронних засобів, електропостачання промислових підприємств, електроприводу та автоматизації промислових установок, електричних машин); Луцького національного технічного університету; Приазовського державного технічного університету; Вільнюського технічного університету ім. Гедімініса (Литва); Технічного університету Берліна (Германія), Університету Лессіус-Мехелен, кампус ДеНайр (Бельгія); учбових закладів що виявили цікавість до проекту (Бердянський машинобудівний коледж, Запорізький коледж радіоелектроніки, Запорізький електротехнічний коледж, Запорізький будівний коледж, Запорізький гідроенергетичний коледж); підприємства та організації Запорізького регіону(ПАТ «Запоріжтрансформатор», ПАТ «Мотор-Січ», НВП Хартрон-Юком); представники мас-медіа.
В рамках даного проекту оновлені навчальні плани підготовки магістрів за декількома спеціальностями; створена лабораторія передавання інформації; створений комп’ютерний клас CAD/CAM/CAE-систем; отримане ліцензійне програмне забезпечення Creo Elements/Pro (раніше Pro/ENGINEER) і ALTIUM; проведено навчання пілотної групи студентів за програмою ТРИЗ; відбулось стажування викладачів ЗНТУ в університетах-партнерах країн Євросоюзу.
Проведені заходи сприяють поглибленню взаємодії з промисловими підприємствами регіону, тому що в процесі підготовки студенти ЗНТУ будуть вивчати системи автоматизованого проектування, що використовуються в промисловому секторі, а та розширенню міжнародних контактів, що є актуальним в рамках сучасної концепції глобалізації навчання.

Стажування у університеті Лессіус-кампус Де Наір
20.08.2012 до 03.09.2012

Викладачі Запорізького національного технічного університету доцент кафедри програмних засобів, к.т.н. А.В. Пархоменко та доцент кафедри програмних засобів, к.т.н. Г.В. Табунщик відвідали університет Лессіус-кампус Де Наір, Бельгія для стажування в рамках Об’єднаного Європейського проекту за програмою Темпус PROMENG "Професійно-орієнтовані магістерські програми з інжинірингу в Росії, Узбекистані, Україні з 20.08.2012 до 03.09.2012.
Під час стажування викладачі ознайомились з матеріалами, що стосуються таких дисциплін:
- MCAD/CAE/ CAM (Pro/Engineer);
- ECAD ALTIUM;
- Аудит та сертифікація згідно з ISO;
- Управління якістю.
Викладачі відвідали лабораторії університету Лессіус-кампус Де Наір, також відвідали автомобільну корпорацію AUDI у Брюсселі , та підприємство з виготовлення сільськогосподарської техніки Case New Holland у Зедельгем.
Завантажити сертифікат PROMENG Табунщик
Завантажити сертифікат PROMENG Пархоменко
Завантажити звіт зі стажування

Cтажування в інститутi аеронавтики і космонавтики Берлінського технологічного інституту
02.08.2012 до 17.08.2012

Викладачі Запорізького національного технічного університету професор кафедри програмних засобів, к.т.н. А.В. Притула, завідувач кафедри комп’ютерних систем та мереж к.т.н. Р.К. Кудерметов та доцент кафедри програмних засобів, к.т.н. Г.В. Неласа відвідали інститут аеронавтики і космонавтики Берлінського технологічного інституту (Німеччина) для стажування в рамках Об’єднаного Європейського проекту за програмою Темпус PROMENG "Професійно-орієнтовані магістерські програми з інжинірингу в Росії, Узбекистані, Україні" з 02.08.2012 до 17.08.2012.
Під час стажування викладачі ознайомились з матеріалами, що стосуються таких дисциплін:
- прикладна інформатика і системи передачі даних;
- управління;
- модернізація та інтернаціоналізація вищої освіти в галузі інженерії;
- модерн ТРІЗ - вирішення проблем для інженерів;
- Soft Skills (м'які навички);
- тренінг ефективного працевлаштування для інженерів.
Викладачі відвідали лабораторії Берлінського технологічного інституту, також відвідали автомобільну корпорацію BMW у Берліні, та в Deutschen Zentrum für Luft- und Raum- fahrt (DLR) в місті Oberpfaffenhofen.
Були виконані доповіді про стан виконання плану проекту в університетах: (готовність до початку пробного навчання згідно модернізованих та нових дисциплін, стан нових лабораторій (CAD/CAM та передачі даних), події за останні 3 місяці).
Завантажити звіт за 18місяців

Tренінг в Вільнюському технічному університеті ім. Гідемінаса
20 травня - 1 червня 2012

Завідувач кафедри охорони праці та навколишнього середовища, к.т.н., доц. Нестеров А.В. взяв участь у тренінгу, який проходив у Вільнюському технічному університеті ім. Гідемінаса. За результатами тренінгу в ЗНТУ були проведені наступні заходи:
- Розроблена і затверджена робоча навчальна програма з дисципліни «Контроль стану і захист навколишнього середовища» - 2 кредити.
- Проведені ознайомчі лекції на факультетах університету за підсумками відвідування підприємств Литви по зберіганню та утилізації відходів промислового та побутового походження.
- Розробляється конспект лекцій і методичних вказівок до практичних робіт з навчальної дисципліни «Контроль стану і захист навколишнього середовища».

ELM-офіс як структурний підрозділ університету

З 1 листопада 2011 функціонує як структурний підрозділ університету ELM-офіс. Приміщення офісу облаштовано у гуртожитку № 4 (блок 411). Використовується приміщення університетського офісу з працевлаштування студентів у вільний від занять час.
Відповідальний за органзаціі робіт ELM офісу призначений проректор Андрієнко О.М. - Наказ № 254 від 30 вересня 2011
Від профкому студентів університету за роботу ELM офісу відповідає студентка 5 курсу Катаєва Анастася Вікторівна.
Завантажити скан-копії докуметів

Участь ЗНТУ у європейському проекті ТЕМПУС „PROMENG”

Запорізький національний технічний університет продовжує успішно виконувати план спільного європейського проекту ТЕМПУС „Професійно-орієтовані магістерські програми в області інжинірингу в Росії, Україні, Узбекистані” (PROMENG).
На початку жовтня в Маріуполі на базі Приазовського державного технічного університету відбулася координаційна нарада і конференція проекту „PROMENG”.
Під час конференції учасники проекту зробили короткі звіти про виконання плану проекту за 12 місяців, проведено робочу нараду ключових персон, майстер-класи CАD/CАМ з використанням програм Проінженер і Алтіум. Від ЗНТУ у конференції взяли участь проректор з ГП та МЗ Андрієнко О.М. та завідуючий кафедрою програмного забезпечення Притула А.В.
Університети Європейського Союзу, учасники проекту, презентували та передали розроблені ними навчальні матеріали цільовим університетам для вивчення та розробки на цій основі нових модулів та дисциплін.
На координаційній нараді було прийнято рішення про проведення тренінгів для викладачів у Литві, Німеччині та Бельгії; своєчасну підготовку приміщення у цільових університетах для приймання та монтажу нового обладнання, яке буде закуплено з метою створення комп’ютерного класу CAD/CAM/CAE (Pro-engineer, Altium), лабораторії передачі даних та офісів працевлаштування для випускників.

Завантажити Методика анализа состояния учебных планов магистров в инжиниринге / Миронова Н.А., Пархоменко А.В., Притула А.В., Табунщик Г.В. // Технико-экономические проблемы инжиниринга в России, Узбекистане, Украине: материалы международной научной конференции. - Самара: ПГУТИ, 2011.

Завантажити Анализ состояния учебных планов магистров в инжиниринге / А.В Пархоменко, Г.В.Табунщик, Н.А. Миронова // Тиждень науки-2011 : зб. тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 11-15 квіт. 2011 р.). В 4 т. Т. 2 / відп. ред. Ю. М. Внуков. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2011.

Завантажити Исследование актуальности обновлений действующих учебных планов подготовки магистров в области "Профессионально оринтированных магистерских программ по инжирингу" / Миронова Н.А., Пархоменко А.В., Притула А.В., Табунщик Г.В. // Технико-экономические проблемы инжиниринга в России, Узбекистане, Украине: материалы международной научной конференции. - Самара: ПГУТИ, 2011.

Конференція в Луцьку
24-25 червня 2011

На конференції були заслухані короткі звіти представників консорціуму від України про стан виконання проекту.
Вирішено представити проекти оновлення робочих учбових планів з спеціальностей що мають дісципліни та модулі, що є у проекті Tempus Promeng до 1 жовтня 2011року.

Завантажити рішення PROMENG по коференції 24-25 червня 2011

Координаційна нарада в Берліні
27-30 квітня 2011

Координаційна нарада, яка відбулася в Інституті авіації та космонавтики Берлінського технічного університету була присвячена звіту по роботі, що була проведена за перші 6 місяців проекту TEMPUS «PROMENG», а також планам на наступний період. Нараду відкрив Координатор проекту професор інституту авіації і космонавтики, доктор технічних наук Клаус Бріссо, вів нараду головний менеджер проекту доктор Арнольд Штеренхарц. Усього були присутні на нараді і виступили з доповідями 35 учасників проекту.
Як вже зазначалося раніше Запорізький національний технічний університет у складі міжнародного консорціуму бере участь у виконанні проекту TEMPUS «Професійно орієнтовані магістерські програми в області інжинірингу в Росії, Узбекистані, Україні» (PROMENG). Проект фінансується Європейською комісією. Основні цілі проекту - оновлення діючих навчальних планів і програм підготовки магістрів відповідно до вимог Болонcької декларації та новітніх розробок в інжинірингу.
В рамках реалізації проекту наприкінці квітня в Берліні на базі Берлінського технічного університету відбулася координаційна нарада учасників проекту. Під час конференції були заслухані короткі звіти організацій консорціуму з виконання плану проекту за перші 6 місяців.
Від ЗНТУ у координаційній нараді взяв участь Андрієнко О.М., проректор з гуманітарних питань та міжнародних зв'язків. У своїй доповіді Андрієнко О.М. зазначив, що за звітний період в ЗНТУ був проведений аналіз стану діючих в університеті навчальних планів підготовки магістрів з 7 спеціальностей (42 дисциплін), пов'язаних з електроінжинірингом, і виявлено перспективні напрямки удосконалення навчального процесу.
Університети ЄС (Берлінський технічний університет, Вільнюський державний технічний університет, бельгійський університет Lessius) представили і частково передали розроблені ними навчальні матеріали для вивчення і розробки на цій основі в університетах-партнерах нових модулів і дисциплін за планом проекту.
Для учасників конференції було організовано навчальний візит на завод автомобільного концерну VW, проведено міжпроектний тренінг з обміну досвідом з представниками команди проекту TEMPUS "CRIST".
Детальну інформацію про проект можна отримати у відділі міжнародних зв'язків та роботи з іноземними студентами, а також на сайті проекту www.promeng.eu.

Завантажити звіт про виконану роботу в ЗНТУ по проекту (період з 15.10.2010 по 25.04.2011)

Презентація проекту в ЗНТУ
10.02.2011

Презентація проекту PROMENG для викладачів та студентів Запорізького національного технічного університету відбулася 10 лютого 2011 р. З доповіддю про цілі, завдання та реалізацію проекту виступив проректор Андрієнко О.М., координатор проекту від ЗНТУ.

Завантажити презентацію проекту PROMENG в ЗНТУ
Завантажити Tempus в ЗНТУ

Стартова Конференція у Самарі
29 листопада – 3 грудня 2011

1 грудня 2010 в Поволзькому державному університеті телекомунікацій та інформатики (ПГУТІ) відбулося пленарне засідання стартової конференції в рамках міжнародного проекту ТЕМПУС PROMENG "Професійно орієнтовані магістерські програми в галузі інжинірингу в Росії, Узбекистані, Україні, ". У роботі конференції взяли участь викладачі та студенти ПГУТІ, а також представники ВНЗ-учасників проекту з Німеччини, Бельгії, Литви, України, Узбекистану і Росії (Москва, Казань), загалом 20 учасників.
Від Запорізького національного технічного університету в конференції взяв участь проректор з гуманітарних питань та міжнародних зв’язків Андрієнко О.М., координатор проекту від ЗНТУ.